Utomhusmålning

Vi har god erfarenhet av vård och underhåll av fastigheter och vilket skydd din fasad behöver. 

Vi jobbar med allt från klassiska metoder till dem som ligger i tiden idag. När vi planerar genomförande för ditt hus går vi igenom vilka behandlingar som måste väljas utifrån det material som ska behandlas, vi måste också beakta tidigare färger och tjocklek. Färgerna och underbehandling väljs utifrån projektets särart. 

Vi tar hand om hela processen från första besök till färdigt resultat.