Olsagården

År: 2022-2023


På det här projekten så har vi bränt av all färg på fasader samt fönster till rengöringsgrad 1 sedan oljat, grundat, slipstrykt och färdigmålat.

På fönsterbågarna har vi bytt rötskadat trä, ersatt sprucket glas med nytt, kittat med linoljekitt och målat med linoljefärg.

Allt är målat med Selders linoljefärg.

Material:

 Selders linoljefärg.

 Selders grund.

 Selders linolja.

 Linoljekitt.

 

Kulörer:

Fasad S 0502-Y.

Foder S 4020-G10Y.

Fönsterbågar S 6020-G10Y.