Burseryds kyrka

År: 2023

 Burseryd kyrka ligger Gislaveds pastorat. Burseryds kyrka är bygd helt av trä och stod färdig 1752.

På det här projektet så har vi gjort rengöringsgrad 2 på fasaden med utökad slipning på långhusets södra sida. Tvättat, skrapat, slipat, oljat, grundat, slipstrukit och färdigmålat med linolja samt målat sockeln.

På fönstren så har vi gjort rengöringsgrad 1 på södersidan och rengöringsgrad 2 på norrsida. Tvättat, bränt färg, oljat, grundat, kittat, slipstrukit och färdigmålat med linolja även byt ut trasiga rutor. På södersidans fönster har vi satt in nya isolerande fönsterkassetter i innebågen.  

Alla färger är Engwall o. Claesson.

För detta projekt så jobbade vi med Gislaveds pastorat.