Rydals museum

År: 2022-2023


Rydals museum är ett arbetslivsmuseum i samhället Rydal i Marks kommun. Sedan 1991 så är det ett byggnadsminne, byggnaden är ifrån 1853.

Här har vi gjort en ingående renovering under 2022–2023 av fönster som är dubbelglasade.

Vi börja med att försiktigt plocka fönsterrutor på ena sidan genom att ta bort allt gammalt kitt. Efter det så brände och skrapade vi bort all färg på bågen och insidan av spröjsen. Efter det olja, grunda, nya rutor, kittat, slipstrykning och färdigmålning av bågen.

Allt rötskadat trä bytt till nytt tätvuxet furuträ. Alla hörnjärn har tagits av för renskrapning och har rostskyddsbehandlat.

I detta projekt har vi använt Engwall o. Claessons linoljefärg samt deras järnmönja som rostskyddsbehandling.

För det här projektet så var beställaren Marks bostad.